+36 20 9890 781

Megalkottuk eddigi legjobb VPS csomagjainkat!

Független piac elemzés, és statisztikáink alapján megalkottuk eddigi legjobb csomagjainkat. Start Windows és Linux csomagjaink minden alapvető igényt kielégítenek és bármikor módosíthatók.

Mit kapsz, ha eddigi legjobb VPS csomagjainkat választod?

Egyszerűen: egy kiváló VPS szervert!
 • Dedikált CPU, sok RAM, Hybrid SSD tárhely
 • Dedikált IP Cím
 • 1 Gbit/sec hálózat
 • Ingyenes mentések
 • 99,95 %-os rendelkezésre állás
 • Korlátlan 365/7/24 támogatás
 • Teljes Root/Rendszergazda hozzáférés

Start LINUX VPS

 • CPU magok száma: 1 vCPU
 • Dedikált CPU: 2,93 GHz
 • 1 GB memória
 • 15 GB Hybrid SSD tárhely
 • Választható Operációs rendszer
 • 890 Ft +Áfa
Megrendelés

Start Windows VPS

 • CPU magok száma: 1 vCPU
 • Dedikált CPU: 1100 MHz
 • 1 GB memória
 • 25 GB Hybrid SSD tárhely
 • MS SPLA Windows Server licensz
 • 1490 Ft +Áfa
Megrendelés

Kosár

{{cart.name}}
Dedikált CPU:
{{cart.cpu}}
Memória:
{{cart.ramName}}
Háttértár:
{{cart.hdd}}
Operációs rendszer:
{{cart.osName}}
Operációs rendszer bérletidíj:
{{cart.osprice | penz}}
Havidíj:
{{cart.price | penz}}
Konfiguráció
Operációs rendszer:
Nettó havidíj:
{{ subTotal() | penz}}
Áfa 1,27%:
{{ vatTotal() | penz}}
Bruttó havidíj:
{{ subTotaltax() | penz}}

Adatok

Az ÁSZF-et elolvastam és elfogadom.

Sikeres Megrendelés!

Kedves {{firstname}}!

Köszönjük megrendelését!

Ha szeretné a megrendelését most kifizetni, megteheti az alábbi fizetés gombbal.

A paypal oldalon bankkártyával való fizetéshez nem kell regisztrálni!

VIRTUÁLIS SZERVER BÉRLETSZERZŐDÉS

Amely létrejött az Infotipp Rendszerház Kft. (Székhely: 1212 Budapest, Maros utca 32, Adószám: 13602853-2-43, képviseli: Germán Ferenc), továbbiakban mint Szolgáltató és mint Előfizető között az alábbiak szerint.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Szolgáltató vállalja a következő szolgáltatások biztosítását az Előfizető részére:

- Virtuális számítógép szolgáltatás Előfizető részére

- 1db IP cím/gép ingyenesen, további IP címek 1000Ft/db/hó díj ellenében

- Internet elérés

- 24 órás ügyfélszolgálat

Elérhető sávszélesség Dedikált sávszélesség

- Sávszélesség osztott 1 Gbit/sec feltöltés 100 Mbit/sec 80% külfölddel.

Szolgáltató a szolgáltatás működésére éves 99,95 %-os rendelkezésre állást garantál.

Technikai jellemzőket a megrendelt terméknek megfelelően állítja be a Szolgáltató.

 

DÍJFIZETÉS

 

A Szolgáltató a tárgyhót megelőző hónap utolsó 8 napjában az Előfizető részére számlát állít ki.

Az Előfizető a pénzt a Szolgáltató OTP Banknál vezetett számlájára (11721026 - 29900239) a tárgyhó 5. napjáig fizetheti be vagy az előfizető külön igénybejelentése alapján- készpénzben fizetheti ki.

Szolgáltató a fenti átutalási bankszámlaszámot megváltoztathatja írásban bejelentve minimum 15 nappal az esedékes fizetés előtt.

Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató napi 300 Ft + ÁFA kötbért számít fel, amellyel a következő aktuális számla összegét megnöveli. Amennyiben a fizetései késedelem a 30 napot meghaladja, a Szolgáltató visszamenőleg a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal növeli meg a tartozást és korlátozhatja, illetve felfüggesztheti a szolgáltatást.

 

 

SZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSÉGE ÉS FELMONDÁSA

 

A szerződés határozatlan időre szól, kölcsönösen 30 nap felmondási idővel. A felmondási időszak végéig Szolgáltató köteles a vállalt szolgáltatásokat nyújtani, az Előfizető pedig a vonatkozó díjakat kifizetni. Szolgáltató vállalja, hogy a fenti díjakat szerződéskötést követő 3 naptári hónapon belül nem változtatja meg. Ezt követően a díjváltoztatás esetén Előfizetőt 30 nappal a díjváltozás előtt értesíti.

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

 

A virtuális szerver szolgáltatás keretében a Szolgáltató a szerverein felkonfigurált virtuális szerver (továbbiakban: VPS) használatát biztosítja a szerződés időtartamára az Előfizető számára, így mindezek megvalósulása érdekében a Szolgáltató feladata a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges valamennyi berendezés telepítése, működtetése és karbantartása.

A Szolgáltató a megrendelés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül garantálja a szolgáltatás rendelkezésre bocsátását

A VPS szolgáltatás osztott szolgáltatás, tehát a Szolgáltató kiszolgáló szerverét egyidejűleg több Előfizető is igénybe veheti, ugyanakkor az Előfizető VPS szerver hozzáférésének jogosultsága egy felhasználóra korlátozódik.

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató csak a VPS-t nyújtó fizikai szerver működéséért szavatol, viszont a szolgáltatási díj nem tartalmazza a VPS-en végezendő rendszergazdai szolgáltatásokat, melyek nem kizárólag a következők:

• alkalmazás telepítés

• szerver konfiguráció

• alkalmazás konfiguráció

• adatmentés

Az Előfizető elfogadja az Internet Szolgáltatók Tanácsa által támogatott hálózatbiztonsági irányelveket (http://www.iszt.hu/iszt/aup.html) és tudomásul veszi, hogy ezen irányelvek megsértése esetén a szolgáltatás korlátozható, illetve a szerződés felmondható.

A Szerveren elhelyezett anyagok tartalmáért, mindezek által a magyar, vagy nemzetközi jogszabályokat esetlegesen sértő tevékenységéért Szolgáltató felelősséget nem vállal, e tekintetben a felelősség kizárólag és teljes körűen az Előfizetőt terheli.

Előfizető jelen szerződés mellékleteként megadja a kapcsolattartó személy vagy személyek adatait és illetékességüket. Az Előfizető a kapcsolattartó személyek adataiban történt változást haladéktalanul és dokumentált formában közli a Szolgáltatóval.

Szolgáltató a szolgáltatás kiesés, üzemzavar és más esetekben maximálisan a neki fizetendő díj mértékéig vállal anyagi felelősséget. Nem vállal felelősséget az épületet érintő tűz, vízkár, erőszakos behatolásból eredő kár, valamint szokásos vis maior okok bekövetkezése esetén, valamint az elektromos tápellátásért, BIX hibákért vagy üzemzavarért.

 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

 

Az Előfizető jótáll az általa okozott károkért.

UDP forgalom korlátozandó, csak a minimálisan szükséges mértékben vehető igénybe, váratlanul megnövekedő UDP forgalmat biztonsági eseményként kezelhet a szolgáltató. UDP forgalom tekintetében a Szolgáltató a sávszélességet is korlátozhatja, de csak olyan mértékben, hogy a rendeltetésszerű névszerver lekérdezéseket ne gátolja.

 

Az Előfizető UDP kiszolgálást csak 53-as porton szolgáltathat.

 

A Szolgáltató az átlagostól lényegesen eltérő karakterisztikájú, támadásnak ítélhető forgalmat korlátozhatja, ill. ilyen esetekben a hálózati forgalmat felfüggesztheti.

 

Az Előfizető hamis adatcsomagokat (packets, frames) nem forgalmazhat.

 

Az Előfizető csak előre leadott MAC címekről forgalmazhat.

 

Az Előfizető hibás Ethernet csomagokat, Jumbo frame-eket nem forgalmazhat.

 

Az Előfizető felől csak a részére kiosztott IP címtartományból származó forráscímű IP csomagok érkezhetnek.

 

Minden host csak az neki kiosztott IP címről forgalmazhat.

 

Az Előfizető minden elvárhatót megtesz a biztonság érdekében, közreműködik a Szolgáltatóval hálózati incidensek kezelésében és megelőzésében.

 

A Szolgáltató saját hálózata, az Előfizetője és mások hálózata védelme érdekében rendkívüli és azonnali intézkedéseket foganatosíthat.

 

Az Előfizető jótáll az általa okozott károkért.

 

Az Előfizető e-mail üzeneteket fogad a megadott e-mail címen. Minden erre a címre küldött biztonsággal kapcsolatos tárgyú üzenetre a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 12 órán belül érdemben reagál.

 

A Szolgáltató nem felel azért, ha partnerszolgáltatói (azok, akiktől hálózati elérési szolgáltatást veszi igénybe) hálózati incidens miatt korlátozzák, szűrik a forgalmat. Az Előfizető mindent megtesz azért, hogy olyan esemény ne következzen be, mely más szolgáltatók számára is biztonsági kockázatot jelent vagy kárt okoz.

 

Az Előfizető minden elvárható módon akadályozza azt, hogy szerzői jogilag védett alkotások illegálisan kikerüljenek hálózatáról vagy oda bekerüljenek. A Szolgáltató szoftvergyártó vagy képviselete által bejelentett jogsértés esetén adott host forgalmát korlátozhatja, jogsértés fennállása esetén a hostot ideiglenesen vagy végleg hálózatáról kitilthatja.

 

Az Előfizető által átlagosan kitölthető sávszélesség az előfizetett dedikált sávszélesség 100%-a.

 

Az Előfizető hálózati címének felhasználásával elkövetett szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetése esetén vagy bűncselekmény előkészülete esetén a szolgáltatás korlátozható, felfüggeszthető, szüneteltethető.

 

Az Előfizető minden elvárhatót megtesz spam-elés megakadályozására.

Az Előfizető éjjel-nappal elérhető telefonhívószámot ad meg, ez a szám a megadott telefonszám.

Ezen biztonsági előírások megsértése esetén a Szolgáltató korlátozhatja, szüneteltetheti, felfüggesztheti a hálózati forgalmat. Veszély esetén az eszközök lekapcsolhatók, áramtalaníthatók.

 

Előfizető jótáll és felel az általa üzemeltett virtuális szerverért, alhálózati forgalmáért, a telepített szoftverekért, az ezek használatából eredő károkért. Felelős és készkezességet vállal a partnereiért, munkatársaiért, és az azok által okozott esetleges kárra.

 

Open relay az Előfizető hálózatán nem lehet.

 

Előfizető a jelen szerződés elfogadásával elfogadja az 1. sz. mellékletben foglalt Általános Szerződési Feltételeket.

 

Fent nem szabályozott kérdésekben felek a Ptk. Vonatkozó paragrafusainak hatályát elfogadják és jogvita esetén elismerik a területileg illetékes bíróság illetékességét.

 

1. sz. mellék:

Általános Szerződési Feltételek

 

A Megrendelő köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen használni. Rendeltetésellenes használatnak minősül az alábbi magatartások tanúsítása:

 

1. Fenyegetések: A szolgáltatás igénybevétele bármilyen anyag átvitelére (e-mailen, feltöltéssel, vagy bármely más módon), amely testi sértéssel fenyeget, illetőleg annak elkövetésére, rongálásra bújt fel, illetve gyűlöletet kelt a társadalom bármely csoportjával szemben. Ez a magatartásforma magában foglalja a másokkal folytatott kommunikációt, melynek szándéka a társadalomellenes tevékenység tervezése.

2. Zaklatás: A szolgáltatás igénybevétele olyan anyag továbbítására (e-mailen, feltöltéssel, vagy bármely más módon), amely más felhasználót vagy a társadalom más tagját zaklatja.

. Kiskorúaknak okozott sérelem: A szolgáltatás felhasználása kiskorúaknak okozott sérelem előidézésére vagy annak megkísérlésére, ideértve különösen a gyermek pornográfiát vagy szexuális tolakodást, bűntető feljelentést vonhat maga után.

4. Hamisítás és más személy színlelése (megszemélyesítése): A hálózati azonosító fejlécek és információk félrevezető vagy megtévesztő szándékkal történő kiegészítése, eltávolítása vagy megváltoztatása, illetve valamely személy színlelése hamis fejléccel vagy egyéb azonosító információval.

5. E-mail/Hírözön: Rosszindulatú szándék más felhasználó elektronikus posta szolgáltatásának vagy hír média alkalmazásának megakadályozására.

6. E-mail/Üzenethamisítás: A szolgáltatásból származó, vagy azon keresztülhaladó bármely elektronikus küldemény üzenet fejlécének részben vagy egészben történő meghamisítása.

7. Kéretlen reklámok, kereskedelmi e-mail/ Önkényes tömeg e-mail (SPAM) küldése: A szolgáltatás felhasználása bármilyen kéretlen reklám, kereskedelmi vagy egyéb tömeges e-mail továbbítására.

8. A USENET SPAM alkalmazása: A szabályokat és előírásokat megszegő, bármely hírcsoportnak vagy levelezési lista alapszabályának ellentmondó üzenetek vagy reklámok postázása. A hírcsoport vagy levelező lista szabályai által elfogadható, vagy a címzett által igényelt kereskedelmi üzenetek megengedettek.

9. Jogosulatlan hozzáférés: A Szolgáltató szolgáltatásának mások hozzáféréséhez történő hozzáférésre, vagy annak megkísérlésére, illetőleg a Szolgáltató vagy más személy, számítógép, szoftver vagy hardver, elektronikus kommunikációs rendszerének vagy telekommunikációs rendszerének biztonsági rendelkezéseinek feltörésére vagy annak megkísérlésére történő alkalmazása, tekintet nélkül arra, hogy a behatolás adatok károsulását vagy veszteségét eredményezte-e.

 

10. Személyes adat gyűjtése: A Szolgáltató szolgáltatásának igénybevétele harmadik fél személyes adatainak gyűjtésére vagy annak megkísérlésére a harmadik fél tudomása és beleegyezése nélkül. Bármely felhasználó, aki a fenti rendelkezést megszegi, a megfelelő hatósághoz kerül bejelentésre.

11. Hálózati zavar okozása vagy ellenséges tevékenység folytatása: A szolgáltatás igénybevétele bármely olyan tevékenységre, amely hatással lehet más felhasználók vagy rendszerek által történő Internet szolgáltatás igénybevételére. Ilyen tevékenység különösen a „szolgáltatás megtagadás” (DOS, Denial Of Service) és az „elosztott szolgáltatás megtagadás” (DDOS, Distributed Denial Of Service) támadások más hálózati hostok vagy egyéni felhasználók ellen. Más hálózati felhasználók, szolgáltatások vagy berendezés zavarása vagy akadályoztatása. Az előfizető felelős saját hálózatának biztonságos konfigurálásáért. Az előfizető semmilyen tevékenységgel, illetőleg annak hiányával nem engedheti, hogy mások saját hálózatát illegális vagy helytelen módon igénybe vehessék. Az előfizető semmilyen tevékenységgel illetőleg annak hiányával nem engedheti saját rendszerének olyan módon történő konfigurálását, hogy az módot adjon harmadik fél által történő illegális vagy helytelen alkalmazásra. A Szolgáltató nem tolerálja egyetlen előfizető mások Internet hozzáféréshez történő hozzáférésre, illetőleg más rendszerek biztonsági intézkedésein történő áthatolásra tett kísérletét sem, tekintet nélkül arra, hogy a behatolás okozott-e adat károsulást vagy veszteséget. Az előfizető tudomásának hiánya az ő berendezéséből származó ilyen tevékenységről nem mentesíti az előfizetőt a felelősség alól, és a szolgáltatás felfüggesztésre kerül a jogsértés orvoslásáig.

12. Megtévesztés: Magában foglalja a szándékos megtévesztést vagy félrevezető állításokat, írásos anyagokat, vagy tevékenységet, melynek célja a címzett által az ilyen állítások, írásos anyagok vagy tevékenységek értelmében történő cselekvés.

13. Csalárd tevékenység: A Szolgáltató szolgáltatásának igénybevétele csalárd ajánlatok tételére termékek, tételek vagy szolgáltatások eladásával vagy megvásárlásával kapcsolatban, illetőleg bármilyen pénzügyi csalás, mint például „piramis játék’, vagy egyéb lánc játékok elősegítése.

14. Vírusok és ellenséges szoftverek terjesztése: Minden olyan szoftver szándékos terjesztése, amely más személyeknek, adatoknak és/vagy számítógép rendszereknek kárt, zaklatást vagy kellemetlenséget okoz és/vagy erre törekszik.

15. Hálózati és személyi biztonság megsértése: A rendszer vagy hálózati biztonságot megszegő felhasználókat büntetőjogi és/vagy polgárjogi felelősség terheli. A Szolgáltató teljes mértékben együttműködik más rendszerek vagy hálózatok biztonsága megszegésének kivizsgálásában, és együttműködik a megfelelő hatóságokkal a feltételezett bűnügyi törvénysértések kivizsgálásában. A felhasználó azonosítás, vagy bármely host, hálózat vagy előfizetés biztonságának kijátszására tett minden kísérlet (például, adatokhoz történő hozzáférés jogosultság nélkül, szerverre vagy előfizetésre történő bejelentkezés vagy annak használata erre vonatkozó kifejezett jogosultság nélkül, valamint más hálózatok biztonságának szondázása, stb.) rendeltetésellenes használatnak minősül. A biztonsági rendszerek feltörésére kialakított eszközök használata, (például jelszó kitaláló, vagy hálózati szondázó programok, stb.), és ezek terjesztése rendeltetésellenes használatnak minősül.

16. Hálózati teljesítmény túlzott lekötése: A szolgáltatás nyújtása osztott erőforrások alapján működik. A hálózati erőforrások túlzott használata, vagy helytelen alkalmazása az egyik ügyfél által negatív hatással lehet az összes többi ügyfélre. A hálózati erőforrások helytelen igénybevétele olyan módon, hogy az káros hatással bírjon a hálózati teljesítményre rendeltetésellenes használatnak minősül. Minden rendeltetésellenes használat a szolgáltatás korlátozását vonja maga után.

A korlátozás időtartama alatt az Előfizető nem mentesül a díjfizetés alól.

 

A Megrendelő a fenti pontok rendelkezéseit - valamennyi pont elolvasása és értelmezése után – mint akaratával mindenben megegyezőt - a Szolgáltatóval szemben - magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Partnerek

Kapcsolat

Infotipp Rendszerház Kft.
1212 Budapest, Maros u. 32.
Adószám: 13602853-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-863796
+36 20 9890 781
info@vpsolcson.hu

Irodánk

Hoszting szobánk

Írjon bátran!

Küldés